REVITALIZ

 • Objektová analýza - posouzení objektu

  - Vstupní informace pro investora přímo na objektu.
  - Vypracování předběžného posudku na realizaci a informace o výši dotace včetně cenové kalkulace na zpracování všech podkladů.
  - Možnost digitální vizualizace fasády v požadované barevné kombinaci.
  - Termovizní měření domu.
  - Přednášky pro veřejnost.
 • Energetické dokumenty

  Energetické audity, průkazy energetické náročnosti budov, energetické posudky a energetické koncepce.
 • Projektová dokumentace

  - Zhotovujeme kompletní dokumentaci zaměřenou na úsporu energií.
  - Předsazené nové lodžie všech typů pro bytové domy
 • Dotace NOVÝ PANEL - ZELENÁ ÚSPORÁM

  Kompletní administrativa.
 • Stavební administrativa

  Vyřízení stavebního povolení, vyjádření dotčených orgánů.
 • Veřejné soutěže a rozpočty

  Zajistíme kompletní proces výběru zhotovitele stavby, překontrolujeme výkazy výměr, rozpočty a připravíme je ve struktuře vyžadované např. Státním fondem životního prostředí.
 • Stavební dozor a koordinace

  Dozorujeme technologické postupy realizačních firem a systém vedení dokumentace.
 • Výkon BOZP / Bezpečnost a ochrany zdraví při práci/.

 • Posouzení a pomoc při zajištění optimálního bankovního úvěru pro bytové domy.

 • Podklady pro kolaudace staveb.

 • Termovizní diagnostika budov

Valid XHTML 1.0 Strict Ověřit CSS!